Ezen a holnapon található minden adat a Hegedűs Dental Kft szellemi terméke.

Ennek értelmében a honlapon található miden cikk, szöveg, kép, illetve saját gyártású videó anyag szerzői és egyéb jogvédelem alatt áll. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében tilos máshol közzétenni.

Amennyiben szeretné az oldalunkon található anyagokat felhasználni, előzetes emailes engedélykérés szükséges. Az engedélyt az alábbi email címen lehet kérni: info@hegedusdental.hu

Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a Hegedűs Dental®, Cirkon Centrum® és Cirkon Expressz® szóösszetétel szabadalmi védjegy oltalom alatt áll, ezért ezen szóösszetételek használata is csak írásbeli engedély után lehetséges. Ennek elmulasztása esetén védjeggyel történő visszaélést követ el. A védjegy felhasználási szabályainak megszegése esetén a felhasználó alkalmanként és védjegyenként 3.000.000.- Ft védjegy használati díjat köteles megfizetni a Hegedűs Dental Kft részére. A védjegy használati díj fizetési határideje a felszólítást követő 8 naptári nap.

Aki az oldal tartalmát a Hegedűs Dental Kft előzetes, írásbeli engedélye nélkül felhasználja, jogsértést követ el.

A weboldalon található bármely tartalom engedély nélküli felhasználásáért – függetlenül annak mennyiségétől – a felhasználó napi 40.000.- Ft+ÁFA díjat köteles megfizetni a Hegedűs Dental Kft részére. A fizetés határideje a felszólítást követő 8 naptári nap.

A díj kikötésének jogalapja a Ptk. idevonatkozó rendelkezésein alapul.

Ptk.
6:4. § [A jognyilatkozat]
(1) A jognyilatkozat joghatás kiváltására irányuló akaratnyilatkozat.
(2) Jognyilatkozat szóban, írásban vagy ráutaló magatartással tehető.
(3) Ha a fél jognyilatkozatát ráutaló magatartással fejezi ki, a jognyilatkozat megtételének a ráutaló magatartás tanúsítása minősül.

6:5. § [A jognyilatkozat hatályosulása]
(3) A ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a címzett tudomásszerzésével válik hatályossá.

Kérjük, hogy a fentiek ismeretében és tudomásul vételével, felelősség teljesen döntsön a honlapon lévő bármilyen tartalom (kép, szöveg stb.) másolásáról!

védjegy, szabadalom, fogászat, Hegedűs Dental